Bläddra

Våldets mening : makt, minne, myt

Köp här

Våldets mening : makt, minne, myt

Köp här
Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar återspeglar i hög grad den kultur och samtid de utspelar sig i. I Våldets mening diskuterar författarna våldet i den historiska verkligheten, i konsten, på museer och i litteratur. Det långa tidsperspektivet i boken ger tankeväckande insikter om det annars så akuta och dramatiska ämnet.

Våldets mening är skriven av framstående och välrenommerade forskare som arbetar med synen på våld i sina egna discipliner. Texterna är ett tvärsnitt av olika vetenskapsgrenar och ger analyser av så vitt skilda ämnen som dueller under svensk stormaktstid, kvinnomisshandel i 1800-talets Sverige, våldet i de isländska sagorna och religionens roll i krigshandlingar.

-Peter Aronsson är professor i Kulturarv och historiebruk, vid Tema Q, Linköpings universitet.
-Irene Andersson är fil. dr och lektor i historia med didaktisk inriktning vid Lärarutbildningen, Malmö högskola.
-Per Bauhn är docent i praktisk filosofi vid Lunds universitet och lektor vid Högskolan i Kalmar.
-Christopher Collstedt är doktorand vid Historiska institutionen vid Lunds universitet.
-Jan Hjärpe är religionshistoriker och professor i islamologi, avdelningen för religionshistoriska ämnen, Lunds universitet.
-Anders Jarlert är professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och föreståndare för Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA).
-Kenneth Johansson är doktorand vid Historiska institutionen i Lund.
-Rickard Lagervall är doktorand i religionshistoria med islamologisk inriktning vid Lunds universitet.
-Malin Lennartsson är fil. dr. i historia och verksam som lektor vid Växjö universitet.
-Marie Lindstedt Cronberg är forskarassistent vid Historiska institutionen vid Lunds universitet.
-Roddy Nilsson är fil. dr i historia och verksam som forskare vid Centrum för kulturforskning vid Växjö universitet.
-Erling Sandmo. är forskare vid Institutt for samfunnsforskning, Oslo.
-Birgitta Svensson är professor i etnologi vid Stockholms universitet och Nordiska museet.
-Maria Svensson är doktorand i historia vid Lunds universitet.
-Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet.