Bläddra

Vänbok till Anne Ramberg

Kategorier: Juridik
Köp här

Vänbok till Anne Ramberg

Kategorier: Juridik
Köp här
Bidragen: Förbud hellre än eget ansvar? Om lagstiftaren och moralen Olle Abrahamsson I tystnadspliktens gränsland – advokatetiska frågeställningar utan säkra svar Bo Ahlenius Hilda – ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet Gudrun Antemar Undervisning och examination i konstitutionell rätt inom ramen för Advokatexamen Jan-Mikael Bexhed Generalsekreteraren och chefen Maria Billing 2000-talets viktigaste lagförslag för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism Thomas Bodström Lagrådet och lagstiftaren – en konstitutionell balansgång Thomas Bull Företagsöverlåtelseavtalen och advokatkårens ansvar som normgivare Axel Calissendorff The Role of Bar Associations in Promoting the Rule of Law and Defending Human Rights Hans Corell Anne Ramberg – rak i ryggen som en fura Clarence Crafoord Juridisk fakultet – nu och i framtiden Mattias Dahlberg Migration, invandring, flykting, asyl Anders Danielsson Kampen för advokatmonopolet Christer Danielsson Medierna och rätten – några tankar i tiden Peter Danowsky Högsta domstolen och advokatmålen Lars Edlund & Johnny Herre The Crisis of our Time – The Rise of Populism Mark Ellis Korruption – ett brott utan brottsoffer? Elisabet Fura Hur bör domstolar och andra berörda förhålla sig till fel som förekommer i lagstiftningen? Torkel Gregow Ett pris med högt värde och god avkastning Thomas Hammarberg Anne Ramberg och några domstolsfrågor Sigurd Heuman Advokatundersökningar på uppdrag av det allmänna Johan Hirschfeldt Esse non videri Bengt Ivarsson Något om sekretesskyddet för en advokats elektroniska information Stefan Lindskog Övergång mellan byråer – hur skyddas klientens intressen? Lena Frånstedt Lofalk Om Ankie – en porträttskiss Claes Lundblad Tre nummer av Advokaten Mats Melin Ett ovanligt lagstiftningsärende Johan Munck Förslag till förändringar i straffprocessrätten – inte utan faror för rättssäkerheten Tomas Nilsson Den offentliga representantens roll i disciplinnämnden Lotty Nordling Advokatsamfundets röst Thomas Olsson Inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten – ett första steg mot en överstatlig straffrättskipning inom EU? Anders Perklev Anne Ramberg – Ett ideal för 2000-talets jurist? Christina Ramberg Hållbara advokater Biörn Riese Rekrytering av ordinarie domare – igen Thomas Rolén En sak ska du ha klart för dig. Jag är examinerad advokat. Det är inte du. Stefan Ruben Så går det till i disciplinnämnden Börje Samuelsson Novus actus interveniens Mårten Schultz Pressetiken är oproportionerlig Ola Sigvardsson Om att frånträda styrelseuppdrag Sven Unger Om att dra en lans – glimtar av en orädd debattör sedd österifrån. Rättsstaten och mänskliga rättigheter samt betydelsen av mentorering Carita Wallgren-Lindholm Några reflektioner om utmaningar att bekämpa barnäktenskap i Sverige – vilken roll har juridiken och politiken? Wiweka Warnling Conradson & Pernilla Leviner Den mödosamma vägen från PON till MEN Fredrik Wersäll Varför advokat? För att det är världens bästa yrke! Claes Zettermarck Sydafrika: Framgångsrik frihetskamp med juridiken som vapen Christian Åhlund Något om betydelsen av fakta inom juridiken – eller hur vi beskriver verkligheten Karin Åhman