Bläddra

Vänbok till Mikael Mellqvist

Kategorier: Juridik
Köp här

Vänbok till Mikael Mellqvist

Kategorier: Juridik
Köp här
Under våren 2020 avgår Mikael Mellqvist med pension från tjänsten som lagman vid Gotlands tingsrätt. För att hedra hans verksamhet som rättsvetenskapsman, domare och lagstiftare har ett antal kolleger, vänner och elever beslutat att tillägna honom en Vänbok. Inte minst mot bakgrund av Mikael Mellqvists omfattande rättsvetenskapliga författarskap framstår det som naturligt att hylla honom på detta sätt. Redaktionskommittén har bestått av professorerna Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson samt f.d. justitierådet Göran Lambertz.