Bläddra

Vår ljusaste tragiker. Göran Tunströms textvärld

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Vår ljusaste tragiker. Göran Tunströms textvärld

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Göran Tunström var en älskad författare på ett sätt som är unikt i modern tid. Han började som lyriker, vann en generation med romanen Maskrosbollen, breddade sin publik med den självbiografiska Prästungen och blev en klassiker med Juloratoriet. Men han verkade också som dramatiker och krönikör, uppläsare och hörspelsförfattare, en av de synliga i vår tid. Och ändå inte. Likt Selma Lagerlöf – prononcerad värmlänning och förmedlare av syner liksom hon – är han en anomali. Båda hämtar sitt språk ur underjordiska kanalsystem, där andra förbindelser råder och andra möten sker. Ur dessa källor är det som deras speciella förmåga till kontakt uppstår och kärlek föds. Som kulturkritik och tankesystem träder det tydligast fram i det manuskript som Tunström lämnade efter sig vid sin död, Försök med ett århundrade. En väldig ansats, på en gång personlig roman och djuplodande granskning av de synsätt som vår civilisation vilar på. I denna bok följer Birgitta Holm Göran Tunströms verk tätt i spåren.