Bläddra

Vår man i Rom : överintendenten Carl Fredric Fredenheims italienska resa 1787-1790

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Köp här

Vår man i Rom : överintendenten Carl Fredric Fredenheims italienska resa 1787-1790

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Köp här
Carl Fredrik Fredenheim, son till biskopen Mennander i Åbo, senare ärkebiskop, sändes på Gustav IIIs uppdrag på 1780-talet på en resa till Rom och Neapel för inköp av konst. I Italien deltog han i utgrävningen av Forum Romanum. Han tog kontakt med italienska konstnärer, bl a Piranesi. Han köpte på konungens uppdrag konst, antika mynt, medaljer, mosaiker, kaméer, tolv romerska kejsarbyuster i brons mm. Han hemförde även fynd från grävningarna på Forum. Samlingarna fördes samman i ett kungligt museum, som sedan blev grunden till Nationalmuseum. Fredenheim blev därmed på sätt och vis dess förste intendent.