Bläddra

Vår tids psykologi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vår tids psykologi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Svenska psykologiforskare med internationell lyskraft beskriver i Vår tids psykologi sina specialområden på ett begripligt sätt. Här återfinns allt från baskunskaper till dagens trender och tendenser.

Boken är indelad i tre delar. Första delen redogör för psykologins huvudområden: biologisk psykologi, kognitionspsykologi, emotion och motivation, utvecklings-, personlighets- och socialpsykologi. Den andra delen erbjuder smakprov på hur psykologin fungerar som redskap för att söka lösningar på individuella och samhälleliga problem. I den avslutande delen får tre kritiska perspektiv på psykologiämnet utrymme. Bokens gedigna kapitel förstärks ytterligare av en stor mängd fördjupningar och illustrationsexempel.

Ur innehållet:
Ingvar Lundberg: Psykologiämnets historia och utveckling Psykologins grundstenar
Stefan Hansen och Jarl Risberg: Biologisk psykologi
Mats Fredriksson och Tomas Furmark: Emotion och motivation
Peter Juslin och Lars Nyberg: Kognitionspsykologi
Philip Hwang och Ann Frisén: Utvecklingspsykologi
Lars-Gunnar Lundh och Ann-Charlotte Smedler: Personlighetspsykologi
Bo Ekehammar: Socialpsykologi Psykologi som arbetsredskap
Bengt-Åke Armelius: Psykoterapi
Sven G. Carlsson: Hälsopsykologi
Jerker Rönnberg: Att kompensera funktionshinder
Claudia Fahlke: Alkohol- och drogmissbruk
Agneta Herlitz: Minnesfunktioner i åldrande och demens
Per-Anders Granhag: Rättspsykologi
Ingvar Lundberg: Pedagogisk psykologi
Gunn Johansson: Arbetspsykologi
Mats Danielsson: Teknisk psykologi
Staffan Hygge: Miljöpsykologi Kritiska perspektiv
Peter Juslin: Ekonomisk psykologi
Anders Biel och Tommy Gärling: Psykologi och samhällsplanering
Carl-Martin Allwood: Kulturorienterad psykologi
Tomas Johansson: Kritisk psykologi
Eva Magnusson: Genuspsykologi