Bläddra

Vardagsliv under andra världskriget : minnen från beredskapstiden i Sverige 1939-1945

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Vardagsliv under andra världskriget : minnen från beredskapstiden i Sverige 1939-1945

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
"Vi slapp bombningar och skjutande, men påverkades i allra högsta grad" skriver Nina från Majorna i Göteborg. En annan av dem som var med under åren då andra världskriget pågick, säger att hon har burit med sig minnet av det genom hela livet. Även om Sverige förskonades från att dras med i kriget förändrades levnadsvillkoren och vardagslivet under beredskapstiden. Här berättar ett hundratal kvinnor och män om sina minnen från krigsåren. Deras berättelser handlar om försörjning, nya roller, ransoneringar, mat, kläder, om hur kriget var närvarande på olika sätt och hur det har påverkat livet efteråt. De minns hur tiden präglades av såväl oro och sorg som glädje och nöjen. Några berättar om livet som inkallad, förhållandet mellan militär och lokalbefolkning, skyddsåtgärder och frivilligförsvar, andra beskriver hur det var att leva i gränstrakter eller att komma som flykting till Sverige. Vardagsliv under andra världskriget är ett resultat av en omfattande insamling av minnen från beredskapstiden. Mer än fyrahundra personer har bidragit med berättelser, fotografier m.m. - huvudsakligen från Västsverige men också från andra delar av landet. Här presenteras ett urval av detta rika material. De många rösterna ger bilder utifrån olika positioner och uppfattningar, som bidrar till att skapa en djupare förståelse för det dagliga livet under denna tid. Projektet Vardagsliv under andra världskriget är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen.