Bläddra

Varför finns religion?

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt
Köp här

Varför finns religion?

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt
Köp här
Livets salt eller folkets opium? Garant för moral och fred eller källa till lidande och konflikt Svar på livets stora frågor eller handlingsförlamande dimridå? Tröstande eller ångestskapande? Maktmedel eller källa till befrielse? Ofrånkomlig del av det mänskliga varat eller evolutionär biprodukt? Få frågor är så omdiskuterade och känsliga i dagens offentliga samtal som de som rör religion. Få väcker lika starka åsikter och känslor, negativa och positiva. Men varför finns religion? I den här boken presenterar nio aktiva forskare svar på frågan. Svaren är hämtade från det akademiska religionsvetenskapliga studiet och representerar olika vetenskaps- och lärdomstraditioner: från evolutionsbiologi, via psykologi och sociologi, till existensfilosofi och teologi. Här ges också utrymme åt en viss skepsis; kanske är det så att religion faktiskt inte finns alls.