Bläddra

Världen vi skapar : från Gud till marknaden

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Utvecklingsstudier
Köp här

Världen vi skapar : från Gud till marknaden

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap Utvecklingsstudier
Köp här
Mänskligheten befinner sig idag i ett märkligt tillstånd av kulturell vilsenhet, i en tidsepok som saknar tydliga berättelser om världen, historien och verkligheten. Samtidigt inser många att vi inte kan fortsätta som vi gör idag. Stress och depressioner blir allt vanligare, vi förstör vår miljö, och även om vi blir rikare ökar ojämlikheten både lokalt och globalt. Hela vårt demokratiska system verkar knaka i fogarna. Den enda meningsfulla berättelsen vi har kvar är den om vår roll som konsumenter på en marknad. Vi lever i ett värdevakuum och ser inte längre sammanhang och mening, utan flyr till, eller blir instängda i, den privata världens illusion om lycka. I Världen vi skapar tar Tomas Björkman ett svindlande helhetsgrepp om vår samtid. Via historia och ekonomi, sociologi, utvecklingspsykologi, religionsvetenskap och filosofi försöker han förstå var vi kommer ifrån och hur världen utvecklas. Han presenterar nya perspektiv som hjälper oss att ställa viktiga frågor till oss själva om vilken värld vi vill skapa.