Bläddra

Världshistorisk atlas : från förhistorisk tid till nutid

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Världshistorisk atlas : från förhistorisk tid till nutid

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Kartor erbjuder det mest pedagogiska sättet att framställa historiska händelser. Världshistorisk atlas väcker historiens största ögonblick till liv genom att kombinera etablerade internationella historieexperters texter med speciellt framställda kartor i färg. Lättfattliga, tydliga kartor illustrerar utvecklingen från 10 000 f.kr. fram till våra dagar. Färgbilder av historiens tongivande personer och platser. Tidsskalor illustrerar varje ämnesområde. Tematiska kartor beskriver speciella sociala och kulturella företeelser och processer. Fascinerande fenom lyfts fram i separata faktarutor. Världshistorisk atlas är en geografisk och litterär tribut till männsklighetens historia.