Bläddra

Värna Västerleds trädgårdsstad

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Konst

Värna Västerleds trädgårdsstad

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Konst
VAD ÄR DET SOM GÄLLER? Konkreta råd om regler och lagar för dig som äger ett hus i trädgårdsstaden Värna Västerleds trädgårdsstad är ett kulturhistoriskt förvaltningsprogram för området från Alvik till Nockeby, inklusive stadsdelarna Nockebyhov, Olovslund och Ulvsunda (i Bromma, väster om Stockholm). Läs en en kort historik om trädgårdsstaden som företeelse och därefter en beskrivning av vad som karaktäriserar just Västerleds trädgårdsstad och dess kulturvärden. Syftet är att ge råd och riktlinjer om hur du kan bruka och bevara bebyggelsen i trädgårdsstaden med respekt för kulturvärden och rimliga krav på en god boendemiljö. Förvaltningsprogrammet är ett initiativ av Västerleds Trädgårdsstadsförening. Länsstyrelsen i Stockholm har bidragit till finansieringen. Texten är skriven av bebyggelseantikvarien Vicki Wenander.