Bläddra

Vårt gemensamma ansvar : så guidar ISO 26000 din verksamhet mot hållbar utveckling

Köp här

Vårt gemensamma ansvar : så guidar ISO 26000 din verksamhet mot hållbar utveckling

Köp här
Denna bok inspirerar och hjälper dig och din verksamhet att praktiskt arbeta med socialt ansvarstagande med stöd av ISO 26000.

Socialt ansvartagande ger många fördelar till din verksamhet oavsett bransch eller typ. Den ökade intressentdialogen ger bättre förståelse för omvärldens krav och tydligare identifiering av potentiella risker och möjligheter. Vidare resulterar arbetet ofta i ett stärkt varumärke som både attraherar kunder och målgrupper.

ISO 26000 är en praktisk vägledning för ökat ansvarstagande på frivillig grund, ett gemensamt verktyg som alla organisationer kan tillämpa. ISO 26000 vägleder läsaren i att positionera organisationen i förhållande till hållbar utveckling och anamma de principer som lägger grunden för ett trovärdigt arbete, samt agera på de kärnområden med de arbetssätt som är nödvändiga.