Bläddra

Västanvind. Del 1

Kategorier: Skönlitteratur Thrillers
Köp här

Västanvind. Del 1

Kategorier: Skönlitteratur Thrillers
Köp här
Hösten 2014 startade en av de mest omfattande ubåtsjaktinsatserna i Stockholms skärgård sedan åttiotalet. Försvaret valde att kalla det en underrättelseoperation med kodnamnet "Operation örnen". Syftet var att bekräfta främmande undervattensverksamhet. Insatsen inleddes efter en observation av en, som Försvarsmakten valde att uttrycka det, trovärdig källa.
Vad var det egentligen som hände under dessa höstdagar 2014? Varför var både Försvaret och regeringen så fåordiga? Varför lades aldrig några bevis fram om man nu var så säker på främmande undervattensaktivitet och varför vägrade utrikesministern att ta några intervjuer och lyckades att tiga sig igenom hela krisen?

Sveriges utrikespolitik hade länge präglats av strävan att utvidga EU österut. Ukraina var den forna Sovjetstat som låg närmast i ekonomisk utveckling för att kvalificera sig till den europeiska gemenskapen. Den svenske utrikesministern hade gjort det till sitt livsmål att en gång för alla knoppa av Ukraina från Ryssland. Naturligtvis var detta ingenting som president Putin var beredd att tillåta.

Västanvind utspelar sig på Ålands hav, i Stockholms skärgård, regeringskvarteren samt i Ukraina. Faktiska och autentiska händelser vävs samman med uppdiktade diton varpå det blir svårt för läsaren att urskilja vad som är sant och vad som skulle kunna vara sant. Det man däremot vet är att varken Försvaret eller regeringen har avslöjat vad som egentligen hände i Stockholms mellersta skärgård hösten 2014.