Bläddra

Växjö centrum då och nu

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Växjö centrum då och nu

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Växjö växer och utvecklas. Kommunen förväntas om några år ha 100 000 invånare, staden 80 000. Man måste hitta nya lösningar för bostäder, arbetplatser, skolor och trafik. Sådant leder till förändringar i stadsbilden. Men det är inte bara i dessa tider som gammalt försvinner och nytt kommer till. På 1950- och 60-talen genomgick staden en kraftig expansion som medförde omfattande rivningar och nybyggnationer. Med gamla vykort som förlagor och nutida fotografier som jämförelser visas hur Växjö centrum var då och nu. Det är en bok för äldre Växjöbor som vill minnas och för nya Växjöbor som vill veta hur staden såg ut under första halvan av 1900-talet och hur det blivit idag. Den är också till för alla som är intresserade av hur arkitektur och svenska stadskärnor förändrats under 100 år. Per-Johan Weidolf som har samlat vykort i 35 år upptäckte snart att han ville dokumentera de topografiska vykortens motiv i nutid. Han tog själv foton under 20 år och fick därefter hjälp av fotografen Anders Bergön med att ta bilder på exakt samma plats.