Bläddra

Växtodlingens grunder : Ny upplaga

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Växtodlingens grunder : Ny upplaga

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Behandlar jordarternas beståndsdelar, åkerjordens egenskaper och bearbetning, dränering, bevattning, gödsling, växtskydd samt odling av olika grödor.