Bläddra

Växtproduktion i jordbruket

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Växtproduktion i jordbruket

Kategorier: Agronomi och lantbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Växtproduktion i jordbruket belyser samspelet mellan ekologi och jordbruk samd de eko-fysiologiska processer som styr produktionen av de enskilda grödorna. Markegenskaper, skadegörare, ogräs, odlingssystem och kvalitet är centrala begrepp. Perspektivet är såväl nationellt som globalt med naturresurserna i centrum.