Bläddra

Vem är annorlunda?

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vem är annorlunda?

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kan man förebygga mobbning?

En bra början är att diskutera sitt eget förhållningssätt till kamraterna. I boken Vem är annorlunda? finns flera porträtt av barn, t.ex. Lotta som är tjock och själv tycker att hon är bra på att dansa men som bara ser fel hos sina kamrater. Eller Tobias som är trött på att kallas peppar­kaka därför att han har mörk hudfärg. Han tycker att han är bäst i klassen på att läsa och skriva. Han tycker också att Johan inte alls är lika bra, han kan ju inte ens stava! Boken ger ett bra underlag för diskussioner.