Bläddra

Vem tvättar vattnet? : en sago-kunskapsbok om vatten

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom Sociala frågor barn och ungdom Sociala frågor barn och ungdom: miljö
Köp här

Vem tvättar vattnet? : en sago-kunskapsbok om vatten

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom Sociala frågor barn och ungdom Sociala frågor barn och ungdom: miljö
Köp här
Hela mitt liv har jag fascinerats av vatten, dess unika egenskaper och det rika växt och djurliv som inryms där. Denna fascination har gjort att jag hela mitt yrkesverksamma liv valt att arbeta inom VA-branschen. Att få medverka till att producera rent dricksvatten, att rena avloppsvatten, det vatten som vi lånat, för att åter kunna släppa ut det i sjöar och vattendrag har känts mycket meningsfullt och stimulerande för mig. Men vatten-, reningsverk och VA personal kan inte själva åstadkomma ett helt rent vatten. Den teknik vi använder idag och som vi använt oss av sedan början på 70-talet är specialiserad för att ta bort de ämnen som orsakar övergödning i våra sjöar och vattendrag. Denna teknik kan i väldigt liten utsträckning ta bort främmande och farliga ämnen ur avloppsvattnet. De flesta av de främmande och farliga ämnena som vi hittar i reningsverken kommer i huvudsak från hushållen. Redan där, i våra hem är de skadliga för oss. Om vi sedan spolar ut dem i avloppet och vidare ut i sjöar och vattendrag skadar vi livet där och på sikt vår dricksvattenproduktion. Ny reningsteknik införs idag på sina håll på reningsverken. Den är ofta mycket dyr och klarar endast av att ta bort vissa grupper av de främmande och farliga ämnena. Att endast förlita sig på ny reningsteknik räcker inte. Vi måste alla hjälpas åt att minska användandet av dessa ämnen och därmed minska risken att bli utsatta för dem och att sprida dem vidare ut i sjöar och vattendrag. Med kunskap och medvetenhet kan vi förändra – med anledning av detta har jag skrivit ”Vem tvättar vattnet?” Anna Vestling I "VEM TVÄTTAR VATTNET?" blandas saga och fakta och läsaren får på ett roligt och lättsamt sätt genom att följa med Teo och vattnets ande Vann på en spännande och rolig resa i vattnets värld lära sig massor om vatten och dess unika egenskaper, om vad vi som "vattenlånare" använder vattnet till hemma, vart vattnet tar vägen efter att vi använt det och hur det går till när vattnet renas i reningsverket innan det på nytt släpps ut i våra sjöar och vattendrag för att kanske en dag återigen renas till dricksvatten och användas i våra hem. I boken ges också goda råd om vad vi som "vattenlånare" kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. Genom att tänka på vad vi spolar ner i avloppet när vi tvättar, diskar, duschar, badar och går på toaletten kan vi bidra till levande sjöar och vattendrag och ett rent friskt dricksvatten. Rent vatten är en förutsättning för liv och vi måste vara rädda om vårt livsviktiga vatten. Med kunskap och medvetenhet kan vi förändra. Denna bok kan med fördel användas av. * Skolor (åk 1-5) för att ge kunskap om vatten och avloppsvattenrening * Företag och organisationer som värnar vatten inom sin verksamhet * Privatpersoner, gärna vuxen och barn tillsammans * Kommunala reningsverken i sitt arbeta att informera om reningsverkens viktiga betydelse och funktion