Bläddra

Vi och dom andra – Från gruppkänsla till hat, makt och ondska

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Vi och dom andra – Från gruppkänsla till hat, makt och ondska

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Kan man få vem som helst att göra vad som helst?

Boken behandlar det farliga, förledande och oreflekterade vi-och-dom -tänkandet. Det som så lätt griper tag i oss och får oss att agera oförnuftigt . Ett agerande som lett till ofantliga katastrofer och, i vår tid, flertalet folkmord­ som kostat miljoner människor livet. Den sammanbundna buketten av essäer, eller som författaren kallar det essäller (en blandningsform av essä och novell), spänner över händelser de senaste hundra åren. Texterna belyser vi-och-dom -fenomenet  från gruppkänsla till rädsla, hot, makt och ondska.  Boken skrivs ur ett nordiskt politiskt och personligt perspektiv, även om vi nordbor oftast tycker att fenomenet är någonting som sker på annat håll .