Bläddra

Vi som visste allt : minnesbilder från 1960-talets vänsterrörelse

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Vi som visste allt : minnesbilder från 1960-talets vänsterrörelse

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
1960- och 1970-talets ungdomsuppror var i hög grad en politisk rörelse som vände upp och ned på traditionella värderingar. Revoltörerna vände sig mot vad man uppfattade som kulturell förflackning och ytlig konsumism och ville i stället se solidaritet med de utstötta, förtryckta och försmådda både i den egna och i den koloniala världen. Solidariteten med dessa jordens fördömda var rörelsens mest karaktäristiska drag och däri låg också dess betydelse. Den förändrade på ett avgörande sätt den svenska synen på världen bortom Europa. Däremot var den mindre framgångsrik när den vände sig mot vad den såg som förtryck och orättvisor i de egna samhällena. 1960-talsvänstern var en brinnande rörelse och Håkan Arvidsson var en av dem som brann häftigast under de 15 år som han i olika ledande positioner företrädde denna rörelse. Vi som visste allt bygger på hans minnen från dessa turbulenta år och skildrar också vägen ut ur vänsterrörelsens värderingar och samhällssyn.