Bläddra

Virginia Woolf : en biografi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Virginia Woolf : en biografi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Virginia Woolf är en internationellt känd romanförfattare och litterär ikon som alltid kommer att räknas in bland de stora. Mer än 80 år efter hennes bortgång fortsätter Woolfs böcker att komma ut i nya utgåvor, såväl i hennes hemland England som i andra länder. Därtill var hon en briljant essäist och en fänglande konversatör som utgjorde centrum i den omsusade Bloomsburygruppen.

Görel Kristina Näslund är legitimerad psykolog och doktor i medicinsk vetenskap. Hennes biografi över Virginia Woolf handlar om författarens livshistoria. Woolf föddes i London 1882 och och levde under en turbulent tid med sociala, konsnärliga och politiska omvälvningar. Hon växte upp tillsammans med flera syskon och halvsyskon i en tid som kännetcknades av hästdragna bussar, strikta klädregler, stela umgängesformer och begränsade möjligheter för kvinnor att utbilda sig och forma ett liv efter egen önskan. Trots många hinder nådde hon tidigt en position som uppskattad essäist och författare. 

Med sin bok vill Görel Kristina Näslund visa Virginia Woolfs mångsidiga begåvning, spegla hennes personlighet och skildra hennes händelserika levnad, från den senviktorianska eran fram till andra världskriget. Hon har också velat betysa hennes gärning som uppmärksammad skribent samt hennes psykiska skörhet, äktenskapet med Leonard Wolf, hennes relationer med andra kvinnor och det täta umgönget med vännerna i Bloomsbury.  Biografin bygger mycket på Woolfs brev, dagböcker, essäer och romaner men Görel Kristina Näslund har också tagit del av de minnesbilder som nära släktingar och samtida vänner och bekanta har skrivit ned. Tillsammans ger det en bild av en komplicerad, sårbar och högt begåvad författare och feminist. En marsdag 1941 tog hon sitt liv och hon blev bara 59 år.

Utdrag ur BTJ-häftet nr 1, 2023, recensent Inger Littberger Caisou-Rousseau:

Läsaren får en levande bild av Woolfs barndomsmiljö och tidiga liv i en stor familj. [...]  Vi kommer Woolf in på livet  och får en god inblick i hur hon var som person, [...] Att  följa henne från 1800-talets sista decennier fram till hennes sjävvalda död mitt under det andra världskriget är lika spännande som att läsa en roman. [...] Det vackra och intressanta bildmaterialet förhöjer bokens världe.