Bläddra

Visby Världsarvsstad

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Visby Världsarvsstad

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
I över tusen år har Visby varit en mötesplats för människor från när och fjärran. Olika kulturer har influerat staden som genom sekler vuxit fram till vad den är i dag – en levande världsarvsstad. För 20 år sedan blev Visby utnämnt till Världsarvet Hansestaden Visby. Vad innebär det då att vara ett världsarv, hur gick processen till och hur har världsarvsstatus och exklusivitet påverkat Visbys och Gotlands utveckling? Det är några frågor vi vill besvara i Visby Världsarvsstad. 16 författare med olika kompetens och erfarenheter ger i boken sin personliga bild av Visby. Genom deras röster ger vi en inblick i stadens historia och förmedlar hur Visby utvecklats, samtidigt som vi undersöker hur det är att leva och bo i ett världsarv. Vi berättar om hur livet gestaltade sig för kvinnorna under 1800-talet och lyfter fram nya forskningsresultat rörande den medeltida hamnen. Vad är egentligen ett världsarv? Det är viktigt att vända och vrida på begreppet för att se vad det står för i ett större perspektiv. Vi följer den spännande vägen till bevarande och världsarvsutnämning. Flera berättelser ger oss en påminnelse om hur mycket arbete och slit som lades ner både inom det gotländska samhället och i internationella sammanhang för att nå fram till världsarvsstatus. Intresset för ruinerna väcktes redan i början av 1800-talet och faktum är att ett bevarandearbete bedrivits ända sen dess, även om begreppet levande innerstad kom senare. Utan muren hade det inte blivit något världsarv. Vi följer historien med muren som utgångspunkt. Ringmuren och ruinerna är det som drar mest turister och berör besökare. Med muren skapas en tydlig gräns mot omvärlden vilket medför gemenskap innanför, men också utanförskap för de på andra sidan, både nu och historiskt. Intervjuer med företagare och verksamma inom besöksnäringen visar på både möjligheter och begränsningar. Klart är att stoltheten över Visby är tydlig oavsett världsarvsstämpel eller ej. För att vara en småstad avundas säkert många Visbys utbud och bredd också vad gäller restauranger, hotell och butiker – oberoende av årstid. Det finns gott om uppfattningar kring befolknings- och bebyggelseutveckling i staden innanför murarna. Vi har tagit fram statistik som borde vara ett intressant underlag att arbeta vidare med. Fotograf Sara Appelgrens nytagna bilder fångar Visbys finstämda färgskala, gatunätet med smala gränder och kastar nytt ljus över mur och ruiner. Genom hennes lins visas staden – allt ifrån Almedalen i skirt morgonljus till Stora torgets myllrande kvällsliv. Läs, njut och fundera över vårt gemensamma världsarv!