Bläddra

Vita rockar och bruna skjortor : nazimedicin och läkare på flykt

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Vita rockar och bruna skjortor : nazimedicin och läkare på flykt

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Vita rockar och bruna skjortor är berättelsen om nazimedicinens framväxt, flyktingarna som fördrevs och mottagandet av den handfull judiska läkarflyktingar som lyckades nå Sverige.
Den medicinska värdegrunden förändrades med tvångssteriliseringar, eutanasi och medverkan i Förintelsen. Närmare hälften av de tyska läkarna blev partimedlemmar. För dem som var judar eller politiskt misshagliga, väntade marginalisering, uppsägningar, häktningar, landsflykt, självmord eller deportation till koncentrationsläger.
Ett femtiotal läkarflyktingar kom till Sverige. De mötte många som sökte hjälpa dem, men också oförståelse och avståndstagande. Flyktingarna blev en stridsfråga mellan Läkarförbundet och Medicinalstyrelsen Läkarförbundet anförde läkaröverskott för sitt motstånd. De flesta av flyktingarna hamnade i lång arbetslöshet. Först under senare delen av kriget påbörjades integrationen.