Bläddra

Vittra irrfärder

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vittra irrfärder

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Föreliggande essä-samling innehåller tolv gentemot varandra oberoende skrifter, som behandlar spridda ämnen såsom religion, kultur, konst, historia och samhälle. Sammantaget utgör samlingen en otidsenlig kritik mot vår tids rådande kultur- och konstförhållanden. Det har emellertid inte varit författarens avsikt att endast rikta kritik utan att samtidigt peka vidare mot något konstruktivt. Det finns kritik som nedgör, en kritik för kritikens skull, och så finns det en kritik som är uppbygglig och livsbejakande, som bereder plats för konstruktiva alternativ.