Bläddra

Vu di velt hot nor an ek / Through an Endless Stretch of Land

Kategorier: Barn och ungdom: poesi Barn och ungdom: poesi, antologier och årsböcker Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Köp här

Vu di velt hot nor an ek / Through an Endless Stretch of Land

Kategorier: Barn och ungdom: poesi Barn och ungdom: poesi, antologier och årsböcker Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Köp här
Det är få författare som på allvar bemästrar konsten att skriva för vitt skilda publiker i vitt skilda format. Jiddischpoeten, författaren och aktivisten Kadya Molodowsky får dock ses som en av dem. Hennes verk sträcker sig från mysiga sagor och lekfulla barndikter till nakna och brutala skildringar av det djupaste av mänskliga mörker. Även inom målgrupperna och genrerna är hon ombytlig och varvar lättsamhet med allvar på ett förtjänstfullt sätt, som om Dr. Seuss och Isaac Bashevis Singer trängdes i samma penna. I "Vu di velt hot nor an ek / Through an Endless Stretch of Land" har Yaira Singer samlat, översatt och illustrerat Kadya Molodowskys främsta dikter för barn. Boken är tvåspråkig och Singers engelska översättning presenteras bredvid originalet.