Bläddra

Wellpappförpackningens historia och framtid

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Wellpappförpackningens historia och framtid

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Människan har alltid behövt förpackningar. Den föda som man odlade behövde transporteras till boplatserna och dessutom lagras. I de tidiga jordbrukskulturerna utvecklades de första förpackningarna. Till en början var de tillverkade av tillgängliga material som djurhudar och senare tillkom "förpackningar" av glas, keramik och textil. Utvecklingen av wellpapp inleddes under andra hälften av 1800-talet. År 1871 godkändes ett patent i USA där korrugerat papper beskrevs kunna användas som förpackningsmaterial för att skydda glasflaskor under transport. Idag skapas wellpappförpackningar för alla typer av varor, från tunga motorer till lyxig parfym. Transporternas och handelns utveckling har också speglats i utvecklingen av wellpappförpackningar. Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott har tidigare givit ut en serie böcker om Sveriges samtliga massa- och pappersbruk. Boken Wellpappförpackningens historia och framtid ingår i en pågående serie om olika pappersprodukters historia och utveckling. Gunilla Jönson är teknologie doktor och har varit professor i förpackningslogistik och även rektor för Lunds Tekniska Högskola. Hon har ägnat stora delar av sin yrkesverksamhet i industri och akademi åt forskning och utveckling av wellpappmaterial, konstruktion och produktion av wellpappförpackningar samt förpackningars inverkan på miljö och logistikens effektivitet.