Bläddra

Zacharias Topelius Skrifter XIII. En resa i Finland

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser
Köp här

Zacharias Topelius Skrifter XIII. En resa i Finland

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser
Köp här
Finlands utsatta läge, beskrivningen av det finska folket, landhöjningen, skogsskövlingen och djurskyddet är motiv som Zacharias Topelius behandlar i bildverket En resa i Finland. Finlands viktigaste samtida konstnärer medverkade med genrebilder och kulturlandskap målade enkom för verket. Topelius text är dels faktabaserad, dels berättande och vänder sig direkt till läsaren. Han återanvänder material både ur sina föreläsningar och ur sina skönlitterära verk. Texten och bilderna, som återgavs i stålsticksteknik, bildar en helhet där Topelius lyfter fram naturen och folket. En resa i Finland är det andra betydande bildverket Zacharias Topelius författade texten till, vid sidan av Finland framställdt i teckningar. Originalupplagan utkom 18721874 och utges här i sin helhet. Utgivare är Katarina Pihlflyckt, som också har skrivit kommentarer och gjort upp register samt författat inledningen, under medverkan av Rainer Knapas, som behandlar landskaps- och genremåleriet under den aktuella tiden. Inledningen och kommentarerna presenterar verkets tillkomst och lyfter fram Topelius textlån och de teman som han ständigt återkom till.