Bläddra

Idéer och äventyr : en antologi om svenskt 1700-tal

Köp här

Idéer och äventyr : en antologi om svenskt 1700-tal

Köp här

Det svenska stormaktsväldet föll samman under 1700-talets första decennier. Kontakterna med utlandet blev fredligare, men väl så intensiva. En ny tid växte fram - med internationell handel och nytänkande inom företagan-de, vetenskap och filosofi. Kulturlivet blomstrade. Läs om kungarna Karl XII och Gustav III, den legendariske kaparkaptenen "Lasse i Gatan" och den handlingskraftiga adelskvinnan Christina Piper. Följ linnélärjungen Peter Forsskåls tragiska öde i Arabien och en före detta slavs liv vid det gustavianska hovet - ett experiment i fri uppfostran. Läs också om kyrkans försök att tygla de folkliga festerna och om 1700-talets skönhetsideal. De medverkande författarna är medarbetare i tidskriften Populär Historia.