Bläddra

Mental Träning Golf

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Mental Träning Golf

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hur många gånger har det inte sagts att det helt avgörande i golf är den mentala biten.

Golf är nog därför den idrott där man tydligast kan se betydelsen av mental träning.

Spelet är ju så enkelt när det fungerar men blir minst sagt komplicerat när det ”går grus i maskineriet”.

Men trots att det mentala antagligen svarar för 70-80% av resultatet så svarar fortfarande den mentala träningen för en blygsam del av träningen hos de flesta golfare.

Till stor del kan detta bero på att man inte vet hur man går till väga. Det vill de mentala träningsprogrammen på denna CD råda bot på.