Bläddra

Social dokumentation : ett steg till

Köp här

Social dokumentation : ett steg till

Köp här

LJUDBOK
Uppläsare: Johan Bössman och Maja Verner-Carlsson

I den här ljudboken utvecklar författarna till den populära boken Dokumentera mera sina idéer om social dokumentation i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Här redogör man på ett lättöverskådligt sätt för Socialstyrelsens styrdokument på området och ger praktisk vägledning om hur man kan förverkliga reglerna på sin arbetsplats.

Andra viktiga frågor som man tar upp i boken är:
- Hur kan man arbeta med genomförandeplaner och arbetsanteckningar?
- Vilka etiska aspekter på dokumentationen bör man uppmärksamma?
- Vad är ett socialt innehåll och ett salutogent synsätt?
- Vad krävs av organisationen och hur får man till stånd en smidig samverkan?

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade.

Om författarna
Ann Nilsson och Thomas Carlsson arbetar som adjunkter på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. De arbetar också med metod- och organisationsutveckling med kommuner och företag som kunder. De är flitigt anlitade och uppskattade föreläsare på området.