Bläddra

Standarsamling – Steriliseringsprocesser

Köp här

Standarsamling – Steriliseringsprocesser

Köp här
Standardsamlingen, tillsammans med boken SIS HB 600, är tänkt att fungera som referensdokumentation för alla som arbetar med, är intresserade av, eller har ansvar för steriliseringprocesser. Cd:n riktar sig även till utbildningsinstitutioner, kvalitetssamordnare, företag och laboratorier inom sterilisering. Detta urval av standarder och författningar har tagits fram i samband med arbetet med handboken Steriliseringsprocesser. Samlingen innehåller alla relevanta standarder för dem som arbetar med steriliseringsprocesser. Urvalet har gjorts av arbetsgruppen ur SIS tekniska kommitté 349 Sterilisering av medicintekniska produkter, som arbetade med Sterliseringshandboken.