Bläddra

Tyska Direkt

Köp här

Tyska Direkt

Köp här
Tyska Direkt är en tvåspråkig självstudiekurs som kommer att hjälpa dig att bli förstådd, förstå, läsa och tala tyska. Principen är enkel. Du lär dig tala tyska precis som du en gång lärde dig ditt eget modersmål genom att lyssna och repetera. I Tyska Direkt får du dessutom grammatiken förklarad på ett enkelt sätt, så att du förstår hur språket är uppbyggt. Inspelningen följer kursbokens lektioner alla spår är klart utsatta i boken för att du lätt ska kunna hitta. På så sätt kan du gå tillbaka och öva på något du är osäker på. Lektionerna i kursboken är uppbyggda kring korta kapitel som innehåller en introduktion till ämnet och grammatiken, nyckelord, dialoger, vanligt förekommande uttryck, ordspråk och talesätt samt Nu är det din tur! där du testar dina kunskaper. Dessutom finns facit till övningarna, minigrammatik och alfabetiska ordlistor med kapitelhänvisning. I ett aktivt vardagsspråk använder man mellan 500 1500 ord. I Tyska Direkt kommer du att lära dig ca 2000 ord. På Europarådets språkliga nivåskala klarar du nivå A1 och A2 efter Tyska Direkt. BOXENS INNEHÅLL: Lärobok 356 sidor + MP3-CD (speltid ca 8 timmar).