Bläddra

Ansvarig handling: uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bildning 67-68

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Ansvarig handling: uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bildning 67-68

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här
Essäerna i denna antologi speglar författarens övertygelse att yrkeskunskap är en praktisk kunskap vars förhållande till forskningsbaserad vetenskaplig kunskap är problematisk. Yrkeskunskap måste läras och bedömas från sina egna förutsättningar. Bergendal varvar exempel och erfarenheter från yrkeslivet med vetenskapshistoriska och filosofiska tankegångar.

Professor Gunnar Bergendal är matematiker och var under åren 1973 1995 rektor för lärarhögskolan i Malmö.