Bläddra

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:

Kategorier: Juridik
Köp här

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:

Kategorier: Juridik
Köp här
Några av kapitlen i utredningen behandlar:
  • Tredjepartsbetaltjänstleverantörer
  • Obehöriga transaktioner m.m.
  • Tillträde till betalningssystem och till konton som hålls i ett kreditinstitut
  • Avgifter för betaltjänster
  • Operativa risker, säkerhetsrisker och autentisering
  • Alternativ tvistlösning, sanktioner och tillsyn

Särskild utredare: Annika Brickman.