Bläddra

Biologi 4-6. Lärarpärm

Köp här

Biologi 4-6. Lärarpärm

Köp här
Sverige
I boken om Sverige får eleverna möta djur och växter i Sveriges olika naturtyper. Boken förklarar också sambanden i naturen, t ex näringskedjor.

I artiklar får eleverna möta forskare som berättar om sitt arbete. Det kan handla om insekters språk, hur blåmesar frågar chans och om växter som har näsor.

Sist i boken finns en uppslagsdel med olika djur- och växtgrupper, till exempel insekter, fåglar och blommor.

Människan
Boken Människan beskriver med enkla faktatexter och tydliga bilder hur människokroppen fungerar och hur olika delar i kroppen samverkar. Jämförelser görs emellanåt med hur andra djur är beskaffade.

Grundtexten i de olika avsnitten kompletteras med Veta mera-rutor och tips på enkel första hjälpen, t ex om du stukar foten eller får ett skrubbsår. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning.

Världen
Boken beskriver livet i olika naturtyper i världen, från regnskog till öken, från höga berg till djupa hav. Här finns en mängd fascinerande exempel på hur arter i de olika miljöerna har anpassats till att leva just där.

PULS Biologi 4–6 Världen utgår från den grund som lagts i PULS Biologi 4–6 Sverige. Förklaringarna av ekologiska samband med hjälp av näringskedjor byggs på. Bokens struktur är också likartad. Bland annat finns även här ett antal fristående artiklar.

Arbetsböckerna till PULS Biologí 4–6 lyfter fram och övar det viktigaste i grundbokens kapitel. Facit finns på PULS nätplats. I Lärarböckerna som hör till varje ämne finns även fakta om konsten att läsa faktatexter.