Bläddra

Börja öva svensk grammatik (10-pack) – Basgrammatik för sfi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Börja öva svensk grammatik (10-pack) – Basgrammatik för sfi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Börja öva svensk grammatik är ett basmaterial för Sfi-elever på nivån under Öva svensk grammatik.

Materialet är gjort för den som nyss har börjat läsa Sfi eller som behöver repetera grunderna. För varje grammatikmoment finns en ruta med förklaringar och exempel på lätt svenska. Sedan följer övningar. Ordförrådet är centralt och enkelt.

Alla moment presenteras i den följd som man normalt lär sig svenska. Först kommer frågeord, presens och enkel ordföljd. Sedan följer substantiv i singular. Därefter kommer ordföljd tillbaka och så vidare. Övningarna går cykliskt från det lättare till det svårare.

Materialet är självinstruerande och kan användas både med eller utan lärarstöd. Det kan också fungera som en första uppslagsbok för den som vill kontrollera och repetera.

Till materialet finns ett separat facit och ett test.