Bläddra

Den nya kapitalismen och politikens möjligheter

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Den nya kapitalismen och politikens möjligheter

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
LOs förre chefsekonomi Dan Andersson driver två huvudteser i "Den nya kapitalismen och politikens möjligheter": Den oreglerade kapitalismen får som effekt en lägre effektivitet i ekonomi och den oreglerade kapitalismen leder till en försvagning av demokratin.
Därutöver presenterar Dan Andersson 13 tester i denna rapport.