Bläddra

Det flytande hjärtat

Köp här

Det flytande hjärtat

Köp här
Rutger Irgens föddes 1926. 1947-48 deltog han som assistent och fotograf vid svenska Djuphavsexpeditionen jorden runt med Albatross. 1958 blev han fil.lic. i psykologi och arbetade därefter som dokumentalist vid medicinska bibliotek i Göteborg och Umeå fram till sin pensionering. Fyra av dikterna är kompletterade med tonsättningar av Peter Irgens.