Bläddra

E2000 Företagsspel Windows XP Skollicens

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

E2000 Företagsspel Windows XP Skollicens

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
E2000 Företagsspel skapar lust kring undervisningen och fördjupar förståelsen för ämnet företagsekonomi och företagandets villkor. Spelet är planterat i verkligheten och är en praktisk tillämpning av de begrepp och teorier som eleverna lär sig i Företagsekonomi A och B.

Läs mer
Spelets innehållsstruktur ansluter till de tre första blocken i E2000. Naturligtvis kan man spela utan att använda E2000 men tillsammans med boken är det lätt att referera till de teoretiska momenten och skapa bryggor mellan teori och praktik.
Så här fungerar det!
Deltagarna ska i grupp driva företag, som under tre spelår hyr ut cyklar på Gotland. Varje spelår är uppdelat i tre faser: planering, genomförande och uppföljning. På så sätt kommer deltagarna få inblick i och förståelse för vad det innebär att driva ett företag. Under spelets gång framgår tydligt de mekanismer som styr ett företags resultat och de tävlande lagen får lära sig att tolka och förstå omvärldens signaler.
- Lag om förslagsvis 3-4 deltagare tävlar mot varandra, max 7 lag.
- Framgången bestäms av hur skickligt laget är på att driva en konsekvent strategi och fatta de rätta besluten i förhållande till den valda strategin.
- Förutom kvantitativa beslut kring inköp, marknadsföring etc. ska deltagarna också utföra en del praktiska uppgifter som påverkar resultatet.
- Lagen tävlar i konkurrens med varandra. Det lag som har den högsta ackumulerade vinsten efter tre år vinner. I E2000 Företagsspel ingår cd med spelet, spelledarhandledning (1 st) med metodiska och praktiska tips, spelhäfte med beslutmallar och arbetsmaterial.