Bläddra

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. SOU 2017:76 : Delbetänkande fr

Kategorier: Juridik
Köp här

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. SOU 2017:76 : Delbetänkande fr

Kategorier: Juridik
Köp här
Behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna.

Utredningen föreslår:
  • Lämpligt att reglera apotekens marginal för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
  • Förmånspriser ska tillämpas även utanför förmånerna
  • Att det ska införas en skyldighet för tillverkare att anmäla priser till TLV (Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket)
  • TLV ska besluta om inköpspris och försäljningspris för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
  • För läkemedel som saknar fastställt pris föreslås TLV får möjlighet att fastställa inköpspris och försäljningspris

Konsekvenser om förslagen genomförs:
  • Leder till enhetliga priser på apoteken på receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, vilket skapar bättre förutsättningar att uppnå hälso- och sjukvårdslagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det blir enklare för enskilda eftersom de inte längre behöver göra krångligaprisjämförelser mellan apoteken.
  • Minskade intäkter för apoteken. De minskade intäkterna bedöms få små effekter på apoteksmarknaden i stort. TLV följer kontinuerligt lönsamheten på apoteksmarknaden och kan vid behov justera handelsmarginalen. Förslaget får också konsekvenser för bland andra landstingen, TLV, E-hälsomyndigheten och läkemedelstillverkarna.

Särsklid utredare: Anna-Lena Sörenson