Bläddra

Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning. Ds 2018:24

Kategorier: Juridik
Köp här

Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning. Ds 2018:24

Kategorier: Juridik
Köp här
I Ds.n, som har tagits fram inom Utrikesdepartementet, föreslås bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/302 om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden.