Bläddra

Genomförande av terrorismdirektivets brottofferbestämmelser. Ds 2018:22

Kategorier: Juridik
Köp här

Genomförande av terrorismdirektivets brottofferbestämmelser. Ds 2018:22

Kategorier: Juridik
Köp här
EU:s terrorismdirektiv innehåller i huvudsak straffrättsliga bestämmelser samt bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism, här brottsofferbestämmelser.

Utredaren har haft i uppdrag att analysera behovet av åtgärder för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser. I uppdraget har också ingått att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som anses påkallade. I uppdraget har dock inte ingått att lämna förslag på hälso- och sjukvårdsområdet.

Utredare: Annika Öster