Bläddra

Geografi 3 Lärarbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Geografi 3 Lärarbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Sesam Geografi med samhällskunskap finns i två versioner: Grundböcker och Basböcker. Båda versionerna har samma rubriker och bilder, men texterna i basböckerna har förenklats och har större stil. Båda versionerna kan användas parallellt med varandra.
Till Grundböckerna 1 och 2 finns arbetsböcker. Till Basböckerna finns en Basarbetsbok till varje del. Basarbetsbok 3 passar även till Grundbok 3.
Sesam Geografi 1, 2 och 3 Grundbok samt Geografi 1 Basbok finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Författare till Sesam Geografi är: Klas Fresk, Patrik Waldenström, Pia-Lotta Fellke, Ingela Lenkert, Solveig Mårtensson, Britt Olofsson Santoft, Britta-Lena Rodell, Tomas Germundsson, Stefan Anderberg, Anders Elling, Ove Hartzell.