Bläddra

Geografi. 8, Lärarpraktika

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Geografi. 8, Lärarpraktika

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här


Böckerna ger en bred orientering i geografi , samtidigt som de möjliggör fördjupning och analys av processer och skeenden. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok, länksamlingar, nyheter och smakprov ur böckerna. Du kan också gratis ladda ned lärarhandledningarna till Fokus-böckerna.

Det här är SOL 3000 Geografi:

Grundmaterial
Elevbok
- Grundbok med arbetsuppgifter i olika nivåer. (finns för åk 6, 7 ,8 och 9)
CD-böcker
- Inläsningar av elevböckernas texter.
Lärarpraktika
- En pärm till varje årskurs och ämne.
Stadiebok för åk 79
- Varje stadiebok består av elevböckerna för årskurs 79 i ett ämne.
Horisont
- Här har vi samlat alla elevböcker för en årskurs (finns för åk 7, 8 och 9).

Extramaterial
Elevmaterial Ryssland
- Geografi till årskurs 9. 
Frågebank
- Färdiga prov samt ett program med vars hjälp du kan konstruera egna prov.

Lättmaterial
Minikurs
- Lättare version som används tillsammans med den ordinarie elevboken.
Fokus, elevbok
- För de av dina elever som behöver ett lättare material och/eller de som har svenska som andraspråk.
Fokus, arbetsbok
- Uppgifter som är särskilt utformade för läs- och skrivsvaga och dyslektiker.
Fokus, arbetsbok med ordlista
- Uppgifter som är tänkt för elever med svenska som andraspråk.