Bläddra

Historia 1b 100p – Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Den lilla människan och de stora sammanhangen

Kategorier: Historia och arkeologi

Historia 1b 100p – Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Den lilla människan och de stora sammanhangen

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
I Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras. Läromedlet har tydliga epokindelningar, en kronologiskt ordnad text och är skriven i en berättande stil med ett elevnära tilltal. Tyngdpunkten ligger på modern historia. Det finns unika kapitel om Afrika, Asien och Latinamerika som är särskilt angelägna för elever med anknytning till dessa kontinenter. NY UPPLAGA Den nya upplagan har uppdaterats och kapitlet om 2000-talets första decennier och framtiden har helt skrivits om. Dessutom har läromedlet kompletterats med nya interaktiva uppgifter där eleverna kan träna sin förståelse av ämnesspecifika begrepp och arbeta mer med kronologin. I lärarmaterialet hittar du även ett stort antal förberedda uppdrag, kapitel för kapitel, som du kan skicka ut till dina elever via det digitala klassrummet. Dessa uppdrag gör det tydligt för eleverna vilka texter,  uppgifter, kapitelsammanfattningar m.m. de ska jobba med i Historia 1b:s digitala läromedel  (fungerar som en digital studieplan). LÄRARPAKET Lärarpaketet till Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen består av digitala resurser och ett tryckt lärarmaterial. De digitala resurserna nås via aktiveringskoder som finns i det tryckta lärarmaterialet. Tre koder ingår i varje lärarhandledning, så att tre lärare kan ha tillgång till allt innehåll i digitalt format samt elevernas digitala läromedel. I det tryckta lärarmaterialet ingår bl.a. kommentarer kring kurskrav, utförliga exempel på bildanalys, historiska kartor, lösningsförslag och kommentarer till uppgifterna och litteratur-och filmtips. Du får även tillgång till digitala resurser, som färdiga PowerPoint-presentationer, och utskrivbara kartor och tidslinjer i större format. Allt för att underlätta din planering och frigöra tid som du istället kan lägga på individualisering. DIGITALA RESURSER Interaktiv version av lärarmaterialet, i vilken det går att söka, stryka under, anteckna och länka Förberedda uppdrag Utskrivbara versioner av kartor och tidslinjer Kapitelpresentationer i PowerPoint Elevbokens digitala läromedel Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon