Bläddra

Kalenderblocket 16/17

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivmaterial Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Kalenderblocket 16/17

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivmaterial Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Kalenderblocket är en väggkalender som visar en dag i taget (augusti 2016 – juli 2017). Bladen rivs av allteftersom. I Kalenderblocket finns, förutom kalenderinformation, uppgifter och tips påsamtalsämnen till alla vardagar. Det är ämnen som berör traditioner och högtider, både svenska och en del internationella, samt olika talesätt och gåtor. Uppgifterna varierar inom ämnena svenska, matematik, SO och NO samt kring traditioner, bilder och rörelser. Vissa dagar är uppgiften riktad till en elev och vissa dagar till alla elever i klassen. Varje dag kan en elev vara morgonvärd och ansvara för att presentera dagen. Om det passar kan ni hänga upp de avrivna dagarna på ett snöre i klassrummet och se hur månaden växer fram.