Bläddra

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018) : KURSPLANER OCH K

Kategorier: Juridik
Köp här

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2018) : KURSPLANER OCH K

Kategorier: Juridik
Köp här
Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) tillämpas från och med den 1 januari 2018 en ny kursplan som fastställts i Skolverkets föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2017:91). I kursplanen har ändringar gjorts avseende begreppen utbildning och undervisning, grundläggande läs- och skrivinlärning samt justeringar i kunskapskraven för i huvudsak kurs A. EU:s nyckelkompetenser och digitaliseringskommissionens beskrivning har varit utgångspunkt för skrivningarna gällande digital kompetens. För mer information om digitaliseringen, se kommentarmaterialet Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen ett kommentarmaterial för komvux och särvux. Beställningsnr: 978-913832726-5.

Bestämmelser för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare finns förutom i kursplanen även i skollagen, vuxenutbildningsförordningen och läroplanen för vuxenutbildningen.

Detta material innehåller:
  • Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
  • Kunskapskraven
  • Kommentarer till kursplanens uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven