Bläddra

Krig

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Krig

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kampen mot terrorismen har efter attacken i New York den 11 september 2001 gett upphov till en lång rad kommentarer och analyser. Många av dessa har handlat om globaliseringens konsekvenser, om klyftan mellan världens rika och fattiga, om religiös fundamentalism och om hatet mot västvärldens ekonomiska och kulturella hegemoni. Men framför allt har de handlat om rätten till självförsvar och vedergällning, om hur man ska kunna hitta och straffa de skyldiga, och om hur man i ett liberalt och öppet samhälle ska kunna skydda sig mot olika former av irrationellt och oförsonligt våld.