Bläddra

Libers historiska atlas

Köp här

Libers historiska atlas

Köp här
Format 22 x 30 cm. Innehåller 80 sidor.
En spännande atlas som börjar med jordens födelse och människans utveckling och slutar med världen idag.
Tydliga kartor som är kronologiskt ordnade, med kortfattade beskrivande texter, visar olika tidsepoker och viktiga händelser i vår historia.

Läs mer
Atlasen börjar i forntid, tidiga högkulturer, stenålder och förflyttar oss till tiden omkring Kristi födelse och vidare genom de tidiga seklen av vår tidräkning till Vikingatid, Medeltid och Nya tiden. Krig, farsoter, upplysning, upptäckter, religionsmotsättningar, utveckling, folkomflyttningar, gränsändringar m.m. presenteras lättillgängligt på kartor i den ordning skeendet utspelar sig.
En översiktlig förteckning finns över viktiga årtal i Sveriges historia.