Bläddra

Libers Lilla Världsatlas

Köp här

Libers Lilla Världsatlas

Köp här
En exklusiv liten atlas med hårda pärmar. Format 13x18 cm. Innehåller detaljerade kartor över hela världen.
Statistikdel med information om areal, folkmängd, befolkningstillväxt, läskunnighet m m. Nationsflaggor för världens alla länder. Geografiska uppgifter om djupaste sjö, högsta berg m m för varje kontinent. Register med 15 000 namn.